PROCES VERBAL 28.11.2017

Încheiat astazi 28.11.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, domnul Claudiu Marincas, Sef Birou Venituri, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier local Luput Vasile Mircea.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Maries Emil Gavril.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale as achizitiei de servicii ,,Elaborare documentatie tehnica pentru intocmirea unui proiect unitary pentru construire de garaje, pe terenul concesionat apartinand Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii,, Organizare foc de artificii aniversar 2017-2018.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018.
Domnul Primar arata ca propunerile facute in ceea ce privesc taxele si impozitele locale pentru anul 2018 sunt potrivit Codului fiscal. Cresteri pentru impozitul auto sunt doar la autoturismele de peste 12 tone, iar in ce privesc terenurile, s-a eliminat prevederea cu cei 400 mp ce erau cuprinsi in categoria de folosinta curti, constructii, la toate parcelele situate in intravilan, fie ca erau edificate constructii, sau nu pe aceste terenuri.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca astepta din partea administratiei ca acest proiect sa aiba doua rubrici, una cu propunerile sale unde sa fie indicata posibilitatea legala, respectiv valorile de la minim la maxim ce pot fi percepute, si o rubrica care sa poata fi completata cu propunerile Consiliului Local. Dansul este nemultumit de faptul ca incepand cu anul 2012 s-a modificat modalitatea de calcul la evaluari, iar valoarea evaluarilor constructiilor detinute de persoane juridice a crescut foarte mult in ultimii ani, aspect ce implica un impozit mai mare pe cladiri, poate chiar dublu.
Domnul Marincas sustine ca, in vederea stabilirii impozitului la cladirile nerezidentiale, valorile propuse de codul fiscal sunt intre 0,2% - 1,3%, iar propunerea administratiei este de 0,7%.
Domnul consilier Alb Vasile propune 0,5% valoare pentru stabilirea impozitului la cladirile nerezidentiale.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018, în forma prezentata de administratie.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abtinere a domnul consilier Alb Vasile Dorinel.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Domnul Primar prezinta acest proiect de hotărâre. Având în vedere faptul ca suma de 222 mii lei nu s-a cheltuit pentru investitiile propuse din varii motive, propune ca aceasta suma să fie folosită pentru nevoile mai urgente.
Domnul consilier Balmos sustine ca ar fi mai necesara asfaltarea str. Finteusului, decât camerele de supraveghere din Codru Butesii.
Domnul Primar sustine ca are convingerea ca vor rămâne bani de pe PNDL II și se va începe asfaltarea din februarie/martie anul viitor.
Domnul consilier Balmos sustine ca orice oferta pentru asfaltare ce o poate prezenta, nu poate depasi 1,5 mld lei/ 1 km de drum.
Domnul Primar spune ca cea mai buna oferta a fost de la drumurile judetene, 1 mp= 38,11 lei fără TVA, dar doar asfaltul.
Domnul consilier Alb Vasile ridica o problemă mai veche, a domnului Muresan Olimpiu Andrei care funcționează fără autorizație și fără sa plătească taxe și impozite la bugetul local al Orașului Somcuta Mare. Solicita oprirea activitatii și scoaterea spațiului la inchiriere prin licitatie publica, cât și adoptarea unei HCL în vederea notarii în Cartea funciara a proprietarului constructiei – Orașul Somcuta Mare.
Domnul Secretar arata ca au fost initiate diverse acțiuni în contradictoriu cu Muresan Olimpiu, s-au emis somatii pentru edificarea constructiei în mod legal, a existat chiar și o dispoziție de demolare a constructiei făcută fără autorizație de construire.
Domnul Secretar arata ca, în ceea ce priveste referatul privind investitiile multianuale pentru perioada 2017-2018, se propune aprobarea bugetului multianual, pentru investitia Proiect tehnic de realizare unitara a garajelor, în vederea concesionarii terenului apartinand domeniului public situat în spatele bl. 5, 6 și 8 de pe str. Republicii, cu realizare P.U.D. Aceste sume alocate pentru PT și PUD se vor recupera din concesionare.
Cu privire la referatul privind serviciile de artificii 31.12.2017-01.01.2018, domnul Primar sustine ca se propune spre aprobare suma estimata de 12.000 lei, pentru anul 2017 prevederea bugetara fiind de 5000 lei, diferența de 7000 lei se propune pentru anul 2018, în funcție de rezultatul contractarii.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii ,,Elaborare documentatie tehnica pentru intocmirea unui proiect unitar pentru construire de garaje, pe terenul concesionat apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca suma alocata pentru realizarea PUD se va recupera de la cei care vor concesiona terenul in vederea realizarii de garaje.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii,, Organizare foc de artificii aniversar 2017-2018.
Domnul primar sustine acest proiect de hotarare precizand ca pentru focul de artificii ce se organizeaza la sfarsitul anului exista o suma alocata insa nu acopera intreaga cheltuiala, motiv pentru care este necesar sa fie adoptat acest proiect de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru

Diverse.
Domnul Secretar prezinta cererile depuse in atentia Consiliului Local de catre Vodafone, Dl. Ionac (solicita achizitionarea de teren in vederea construirii unui garaj – toti locuitorii din zona solicita acest lucru), Cormos Simion (solicita punerea la dispozitia echipei de fotbal, de fete, a Salii de sport din Somcuta Mare timp de 2 ore/zi), Lupse Ioan (solicita materiale de constructii) si Cozmuta Ioan (doreste luarea unor masuri de sistare a scurgerilor de apa). Se incearca gasirea unor solutii pentru cererile prezentate.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MARIES EMIL GAVRIL SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.